IN HỘP ĐỰNG GIÀY ĐẸP

Thông tin sản phẩm

Mẫu số : Bao bì-Hộp

Màu sắc: Hình ảnh, Hỗ trợ CMYK Custom

Kích thước (cm): Tùy chỉnh

Vật liệu: Giấy Couche bồi giầy carton sóng E

Thể loại: Hộp bao bì,

Khả năng cung cấp: 200.000 sản phẩm